Начало

photoХудожникът работи в стил фотореализъм, понякога преплитащ се с елементи на хипер- и сюрреализъм. Това са стилове, които са му най-близки, за да изрази своето чувство за форма и идея.

В картините му има и колажи от класически произведения, отправящи връзка или провокация към съвременния свят, добавящи още един пласт към философията на живота.

В основата на неговите произведения е академичната форма, изведена до съвременно звучене. Стилът му се характеризира с изключителна прецизност на детайла. Тази форма най-често е съчетана с абстрактна идея, което дава възможност на зрителя да открива свои символи и внушения близки до неговото светоусещане. Интерпретациите на вечните философски теми и идеи, отразени в творбите му, могат да бъдат много субективни. Несъмнено картините носят отпечатъка на неговата душевност и са съчетание от висок професионализъм и хармония между форма и идея.

Този стил рядко се показва на широката общественост и затова заслужава необходимото внимание.